Hvordan gi barna frihetsfølelsen tilbake?

Hvordan man skal få frihetsfølelsen tilbake, handler om bygging av relasjoner. Relasjoner i et barns liv er avhengig hvordan barn bygger sin trygghet og sin tillit til de som barnet omgås. Kjærlighet og frihetsfølelse går hånd i hånd under utviklingen av følelsesregisteret.  
Det handler om at barn skal ha det trygt og godt gjennom oppveksten for å finne sin egen trygghet, slik at de kan stå rystet til å møte samfunnet og gjøre gode valg.

Del denne siden