Ledelse og endringledelse

SWOT-analyse er en analyse som nyttes ved strategisk planlegging eller kartlegging av en organisasjon eller bedrifts egne sterke og svake sider, samt identifisering av eventuelle problemer og muligheter som kan påvirke utvikling.[1]SWOT er akronym for de engelske ordene strengths (styrker), weaknesses(svakheter), opportunities (muligheter), og threats (trusler). Analyseformen kan også brukes i mange andre sammenhenger.

Del denne siden