Omsorg er kjærlighet

Omsorg er et begrep som blir brukt i forbindelse med barns tilknyting til mor og far ved fødslen, og i forbindelse med primærkontakten i barnehagen. Siktemålet med omsorg er at barnet skal finne trygghet i hverdagen sin. 


Jeg bruker begrepet omsorg fra barnet blir født og fram til vi lukker øynene igjen og dør.  Gjennom omsorg får vi tilknyting til andre mennesker som vi bygger relasjoner til. Foreldrene blir barnets første møte med en sosialingsprosess. Videre må barnet sosialisere seg gjennom et følesesregisteret for å lære og erfare livet på godt og vondt. Følesregisteret er en base som alle mennesker får tilgang til gjennom oppveksten.

Del denne siden